Általános szerződési feltételek

Kérjük figyelmesen olvassa el, mert megrendelésekor az alábbiakat elfogadottnak tekintjük.

Az ugrálóvárak üzemeltetésének feltételei:

 • A légvárak üzemeltetése 1-1,5 KW villanymotorral történik, melyhez 220 voltos, 10 amperes áramforrásra van szükségük a telepítés helyének 50 méteres körzetében.
 • A motornak a teljes üzemelés alatt működnie kell.
 • A telepítés helye lehetőleg sík, gondozott füves területen legyen, (nem hagy nyomot a fűben), amennyiben egyéb más területre kell telepíteni, kérem előre jelezzék (beton, murva, aszfalt).
 • Az ugrálóvárak helyének meghatározásakor, kérem vegyék figyelembe a méreteit, különös tekintettel a magasságot, semmiképpen nem kerülhet magasfeszültség, törött ágak, illetve egyéb veszélyes tárgyak alá.
 • Csak 38 km/óra szélsebesség alatt lehet felállítani kültéren!
 • Csak megfelelő rögzítés esetén használható kinti terepen, bérléskor a rögzítőelemeket átadjuk.

Az eszközök használatainak kockázata:

 • A várak használata közben előfordulhatnak kisebb balesetek, ezekért csak akkor tudunk felelősséget vállalni, ha azt kizárólag műszaki hiba okozta.
 • Nem megfelelő rögzítés esetén, ha nincs kezelő személyzet nem tudunk felelősséget vállalni.
 • Továbbá nem tudunk felelősséget vállalni, amelyek rajtunk kívül álló okok miatt következnek be: pl: áramszünet, felelőtlen szülő, agresszív gyerek, a légvárba bevitt veszélyes tárgy
 • A légvárakat a megfelelőségi tanúsítvány ÉMI-TÜV SÜD Kft. által kibocsájtott engedélye és az abban meghatározott férőhely illetve terhelhetősége alapján lehet használni.
 • A bohóc ugráló várat 2-3 gyermek használhatja maximum 80 kiló összsúllyal.
 • Ezt kérjük vegyék figyelembe rendezvényük tervezésekor.

Óvodai bérlés esetén:

 • Ha nem igényelnek felügyeletet, kérünk egy személyt kijelölni, aki vállalja az eszközök rendeltetésszerű használatának felügyeletét.
 • Szakszerűen elmondjuk a felállítást, valamint a használati útmutatót és a házirendet is átadjuk.

A rendelés lemondása:

 • Rendeléseiket, rossz idő esetén (amennyiben szabadtéri rendezvény és nem megoldható beltérre való áthelyezés) előző nap 16:00 óráig lemondhatják díjmentesen.
 • Amennyiben nem internetes megrendelés, hanem egyéb más, úgy a megadott elérhetőségre a bérbeadó elküldi a szerződés feltételeit a bérbevevőnek, és ha az nem erősíti meg megrendelését előző nap 12:00 óráig úgy megrendelését semmisnek tekintjük.
 • Amennyiben a bérbevevő nem viszi el a rendelt ugráló várat az adott napon, úgy köteles 50%-ot kifizetni.
 • A helyszínen való lemondáskor a rendelt légvár 50%-át kérjük el.
 • Amennyiben a rendezvény alatt fordult az időjárás szélsőségesre, a használat egyéni döntés alapján történik és ez nem terhelhető a bérbeadóra.

Szerződésszegés és jogkövetkezményei:

 • A bérbevevő súlyos szerződésszegést követ el, amennyiben a légvárat nem szolgáltatja vissza a bérbeadó számára az előre megbeszélt időpontban a telephelyre. Ebben az esetben a bérbeadó jogi képviselője jogosult a szerződést a bérbeadó nevében felmondani és további jogkövetkezményeket alkalmazni.

Egyéb feltételek:

 • Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a magyar jog egyéb rendelkezései az irányadók, különös tekintettel a Ptk-ra, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. Törvényre.
Scroll to Top
Scroll to Top